Výběr stavební firmy

Napsal dne 11. 02. 2011

S procesem výběru stavební firmy je třeba začít co nejdříve, neboť je obvyklé, že opravdu kvalitní stavební firmy jsou žádané a jejich kapacity mohou být naplněny i na rok dopředu.

S procesem výběru stavební firmy je třeba začít co nejdříve, neboť je obvyklé, že opravdu kvalitní stavební firmy jsou žádané a jejich kapacity mohou být naplněny i na rok dopředu.

Základní kritéria pro výběr kvalitní stavební firmy:

  • rozhodujícím faktorem nemá být cena, ale kvalita práce, dodržení rozpočtu a termínu dokončení
  • reference dané firmy musí být pozitivní, pokuste se kontaktovat bývalé klienty firmy
  • vyberte si stavební firmu, která poskytuje záruku delší než 3 roky dané zákonem
  • projektu stavby přiložte podrobný soupis vašich představ, požadavků  na funkčnost, použitých materiálů apod. Tím zajistíte, že bude jasně dané, co konkrétně je vám firma povinna dodat v rámci podepsané smlouvy a co lze považovat za práci nad rámec dané smlouvy.
  • nepodceňujte přípravu smlouvy o dílo, rozhodně se vyplatí danou smlouvu konzultovat s odborníkem. vaším cílem by měla být co možná nejvyšší eliminace možnosti navýšení ceny a posunu termínu dokončení.
  • zajistěte si kvalitní stavební dozor, který bude dohlížet na kvalitu prováděných prací, dodržování technologických postupů a bude kontrolovat fakturaci provedených prací.
  • neposkytujte vyšší zálohu než 10% z ceny díla, každá další platby musí odpovídat množství odvedené práce. Smluvně ošetřete zadržení určité části peněz (obvykle 10%) až do úplného dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků.
  • vyžadujte vedení stavebního deníku a veškeré dohodnuté závěry, požadavky, připomínky, vady apod. vždy pečlivě zaznamenejte, záznam si nechte potvrdit odpovědným zástupcem stavební firmy
  • smluvně požadujte po stavební firmě zajištění kolaudace, vydání kolaudačního rozhodnutí by mělo být jednou z podmínek proplacení částky zadržované do úplného dokončení díla

Při samotném výběru stavební firmy si vytvořte seznam jednotlivých stavebních firem. Tyto firmy seznamte se svým stavebním záměrem, zejména stručnou charakteristikou domu, lokalitou výstavby, předpokládaným termínem začátku stavby, požadovaným termínem dokončení a rozsahem práce požadované po stavební firmě. Vybrané firmy požádejte o vypracování stručné prezentace, která by měla obsahovat charakteristiku stavební firmy, referenční stavby, preferovaný postup výstavby a detailní vyjádření k vašim požadavků. Při posuzování jednotlivých společností zohledněte základní údaje o stavební firmě (velikost společnosti, majetkovou strukturu a objem stavební výstavby), rozsah a typ referenčních staveb, možnost zajištění výstavby v požadované lokalitě a termínu, a také celkový dojem z jednání s firmou.

Na základě vyhodnocení výše uvedených kritérií vyberte 3 až 5 firem, které požádáte o zaslání detailní cenové nabídky. Trvejte na formě položkového rozpočtu, kdy stavební firmy doplní ceny materiálů, prací a dalších dodávek do vámi dodaného výkazu výměr. Výkaz výměr vám na základě projektu zpracuje dodavatel projektové dokumentace nebo stavební dozor. Díky položkovému rozpočtu získáte přehled o cenových nabídkách jednotlivých firem. Položkový rozpočet se poté stane nedílnou součástí smlouvy o dílo a ceny v něm uvedené budou pro stavební firmu závazné.

Pokud chcete získat co nejpřesnější nabídku, poskytněte firmám společně s výkazem výměr i projektovou dokumentaci. Čím podrobněji bude nabídka zpracována, tím lépe budete moci v průběhu realizace dohlížet na případné změny cen při změně vašich dílčích požadavků (např. změna střešní krytiny).

Konečné rozhodnutí si velmi pečlivě rozmyslete. Mějte na paměti, že nejnižší cena nemusí vždy být nejvýhodnější a soustřeďte se především na kvalitu prováděné práce.

 

technologie stavby rodinných domů technologie stavby rodinných domů, ekonomika stavby, finanční analýzy...
Jak vše řešit efektivně, ekonomicky
v nově připravovaném webu se dozvíte podstatné informace o různých možnostech, jak správně udělat finanční rozvahu, jaké technologie stavby jsou pro váš záměr ty nejlepší a mnoho dalších podstatných informací o stavbě rodinného domu...
Více informací najdete na těchto webech:
stavba domu ekonomické pasivní stavby ekonomické nízkoenergetické stavby
Máte hotovo a chcete se přestěhovat
“Nebojte se svěřit své věci do péče,profesionálů -ohleduplný přístup k vašemu majetku je u nich samozřejmostí. Jejich technici jsou připraveni vyřešit jakýkoliv problém a naplánovat každý detail chystaného stěhování. A přesnou cenovou kalkulaci se dozvíte ještě před započetím práce.”

 

Podělte se s ostatními