Výběr typu domu

Napsal dne 14. 07. 2009

Okamžik volby projektu rodinného domu je stěžejní, neboť v této fázi se rozhoduje o jeho funkčnosti, prostorových a estetických kvalitách a hlavně o nákladech a časovém horizontu stavby. Představu o tom, jak váš dům a jeho okolí bude vypadat, byste měli mít již v době pořízení pozemku tak, aby bylo možné vaše plány realizovat. Pokud to prostor umožňuje, pak v současnosti nejoblíbenější variantou je dům volně stojící v zahradě. Toto řešení přináší množství výhod z hlediska kvality bydlení a možnosti využití pozemku okolo celé stavby s tím, že je prostorově náročnější.

V zásadě platí, že velký dům patří na velký pozemek a malý na malý. Myslete zejména na to, že vzdálenosti stěn domu od okolních parcel by v ideálním případě měly být alespoň 5 metrů tak, aby zde mohla být umístěna okna obytných místností bez hrozby zastínění. Pokud je odstup menší, není vhodné do těchto stěn okna obytných místností umisťovat.

Velmi důležité je rozhodnutí, pro kolik osob bude rodinný dům určen, zejména, zda-li váháte postavit dům jednogenerační nebo dvougenerační. Na základě tohoto rozhodnutí, vyhodnocení místa stavby a dispozic stavební parcely se rozhodněte, zda váš dům bude přízemní, přízemní s obytným podkrovím nebo vícepodlažní, zda bude plně či částečně podsklepen nebo zůstane nepodsklepen. V závislosti na počtu osob je třeba navrhnout počet obytných místností, jejich výměry a také jejich rozmístění případně jaké mezi nimi budou provozní vazby. Dále je pak důležité aspoň okrajově promyslet rozmístění vybavení do koupelny, WC, ložnice, obýváků či dětských pokojů.

V dnešní době je také vhodné vyhodnotit, jakým způsobem budete řešit parkování vozidla či vozidel. Zda-li postavíte garáž pro jedno či více aut, zda zvolíte vybudování přístřešku nebo pouze volné stání na zpevněné ploše. Na závěr je třeba uvážit Vaše požadavky na příslušenství domu, tzn. zda využijete např. dílnu, sklad, posilovnu, místnost pro Vaše jiné koníčky, vnitřní či venkovní bazén, saunu, zimní zahradu, terasu, užitnou či okrasnou zahradu.           

Po zvážení všech požadavků na funkci domu je třeba se zaměřit na výběr jeho vzhledu a nechat vypracovat projekt. Jako nejvhodnější se v dnešní době jeví vybírat dům z existujících katalogů. Pokud zvolíte stavbu na klíč, dodá vám stavební firma většinou svůj vlastní katalog domů. Není ale nutné se omezovat přímo na něj. Pokud vám nabídka nevyhovuje nebo jste se rozhodli pro stavbu svépomocí, je možno vybrat jakýkoliv typový dům a podle dostupných informací nechat vypracovat projektovou dokumentaci.
Další možností je zadat návrh domu architektovi. Toto řešení má výhodu v tom, že nemusíte své představy přizpůsobovat vybranému domu, naopak navržený dům se zcela přizpůsobí Vašim představám. Nevýhodou tohoto řešení jsou náklady na architektonický návrh.

Po výběru konkrétního domu je nutné zvolit systém stavby. V České republice drtivě převažují zděné masivní domy, přesto se i zde začínají objevovat lehké montované domy původem z Ameriky.  Oba systémy mají pochopitelně své výhody a nevýhody.

 

Výhody zděného masivního domu:

 • životnost až několik set let
 • investice: ceny nemovitostí neustále rostou, jedná se o nejjistěji uložené peníze
 • zvuková izolace: těžké materiály a silné stěny pozitivně ovlivňují zvukovou izolaci a přispívají tak ke komfortu života vícečlenné rodiny
 • schopnost akumulace: zděné domy jsou schopny déle udržet teplo, a tak teplotu uvnitř příliš neovlivní přerušení vytápění, např. během noci

Nevýhody zděného masivního domu:

 • vyšší pořizovací náklady
 • rychlost výstavby: stavba tohoto typu domu zabere podstatně více času, než montované domy, ale vzhledem k tomu, že velké množství lidí stavbu dělí na etapy v závislosti na dostupnosti finančních prostředků, v případě vlastní účasti na realizaci pak dochází k rozdělení stavby podle vlastních možností, tato nevýhoda ztrácí na významu
 • tepelný odpor: tuto nevýhodu lze v dnešní době velmi jednoduše řešit zateplovacími systémy

Výhody lehkého montovaného domu:

 • rychlost stavby
 • cena: tato výhoda platí zatím zejména v zahraničí, u nás díky zatím poměrně nízkému zájmu o tento typ staveb se ceny prakticky vyrovnají zděnému domu
 • tepelný odpor

 

Nevýhody lehkého montovaného domu:

 • nízká životnost
 • dodavatelská výstavba: nemožnost spolupodílet se na realizaci
 • zvuková izolace: použitím lehkých materiálů nedosahuje zvuková izolace zdaleka komfortu zděného domu
 • akumulační vlastnosti: stejně jako v případě zvukové izolace jsou na vině použité lehké materiály

Zatím se tedy ve většině případů jako vhodnější jeví volba zděného masivního domu. Do budoucna se dá předpokládat, že díky zvýšenému zájmu o lehké montované domy se bude snižovat jejich cena a stanou se tak pro mnohé investory zajímavějšími.

 

technologie stavby rodinných domů technologie stavby rodinných domů, ekonomika stavby, finanční analýzy...
Jak vše řešit efektivně, ekonomicky
v nově připravovaném webu se dozvíte podstatné informace o různých možnostech, jak správně udělat finanční rozvahu, jaké technologie stavby jsou pro váš záměr ty nejlepší a mnoho dalších podstatných informací o stavbě rodinného domu...
Více informací najdete na těchto webech:
stavba domu ekonomické pasivní stavby ekonomické nízkoenergetické stavby
Máte hotovo a chcete se přestěhovat
“Nebojte se svěřit své věci do péče,profesionálů -ohleduplný přístup k vašemu majetku je u nich samozřejmostí. Jejich technici jsou připraveni vyřešit jakýkoliv problém a naplánovat každý detail chystaného stěhování. A přesnou cenovou kalkulaci se dozvíte ještě před započetím práce.”

 

Podělte se s ostatními